Featured Item
Featured Item
Featured Item
Featured Item

Nota Informatie

De rekening:
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld welke door de overheid wordt bepaald. Onze facturen worden verstuurd via Anders Medical Factoring. Zij kunnen de rekening rechtstreeks indienen bij uw verzekeraar. Indien u een tandartsverzekering heeft, zal uw verzekering het verzekerde bedrag rechstreeks aan Anders MF uitkeren. Het eventuele restant (vaak 25%) wat u zelf moet betalen zult u per acceptgiro thuis of per email ontvangen.

Betalen en Anders Medical Factoring:
In onze praktijk zorgen wij liever voor u dan dat we veel tijd besteden aan onze financiële administratie. Daarom dragen wij het versturen en innen van de nota’s over aan Andeers Medical Factoring. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor duizenden zorgaanbieders zoals tandartsen, orthodontisten, huisartsen, fysiotherapeuten, psychiaters en dierenartsen.

Optijd betalen:
Vergeet niet om op tijd uw nota te betalen. Dit scheelt u geld en veel ergernis. Anders MF hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na notadatum. Lukt het u onverhoopt niet om op tijd aan uw betalingsverplichting te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Andesr MF via 085 - 760 62 62 of ga naar www.mijnandersnota.nl

Vragen over uw nota?
Heeft u vragen over uw nota? Op veel vragen vindt u hier al antwoord. Staat uw vraag hier niet tussen, meldt u dan aan bij www.andesrmf.nl of bel 085 - 760 62 62

Contact gegevens Anders Medical Factoring:
Website: www.mijnandersnota.nl
E-mail: service@mijnandersnota.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 - 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 085 - 760 62 62